Az Alapítvány fő célja

Szellemileg és testileg sérült gyermekek és felnőttek számára gyógyító központ és bentlakásos intézet  létrehozása  és  működtetése. Pszichológiai,  pszichiátriai  ellátásra  szorultak  és  csökkent képességűek  gyógyulását, fejlesztését és oktatását segítő kiadványok létrehozása, kiadása.

Az alapítvány ezen célok eléréséhez az alábbi fő, illetve kiegészítő tevékenységet látja el:

1.) Egészségügyi rehabilitáció, prevenció. Mentálisan sérült egyének egészségügyi ellátása, gondozása  lélekgyógyászati  – pszichológiai beavatkozással,  gyógypedagógiai,  orvosi és  természetgyógyászati  tevékenységekkel  egybekötve.  Lelkisegély-nyújtás, tanácsadás.

2.) Szociális  ellátások  szervezése  hátrányos  helyzetű,  vagy  mentálisan  sérült  egyének részére. Jogi segítségnyújtás.

3.) Kiadványok  készítése,  terjesztése – forgalmazása, a céllal  kapcsolatos rendezvények szervezése.

4.) Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátása, programok szervezése.

5.) Sérült gyermekek oktatása és képességfejlesztése.

6.) Rehabilitációs foglalkoztatás, új munkahelyek teremtése.

7.) Munkaerőpiacon  hátrányos  helyzetű rétegek  (csökkent  munkaképességűek,  tartósan munkanélküliek,  pályakezdők,  szakképzetlenek,  romák  stb.)  foglalkoztatásának elősegítése,  iskolarendszeren  kívüli  képzésbe  való  bevonással,  mentálhigiénés foglalkozásokkal álláskeresési tréningek szervezésével.

8.) Elősegíti  a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségét.

9.) Non-profit  projektek  létrehozásának  segítése,  tanácsadás,  pályázati  szakértés, monitoring.

Az  Alapítvány a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló céljának megvalósítása érdekében közhasznú tevékenységeket végez. Az Alapítvány közhasznú tevékenysége körében nyújtott szolgáltatásait bárki igénybe veheti.