Az Alapítvány fő célja

Szellemileg és testileg sérült gyermekek és felnőttek számára gyógyító központ és bentlakásos intézet  létrehozása  és  működtetése. Pszichológiai,  pszichiátriai  ellátásra  szorultak  és  csökkent képességűek  gyógyulását, fejlesztését és oktatását segítő kiadványok létrehozása, kiadása.

Az alapítvány ezen célok eléréséhez az alábbi fő, illetve kiegészítő tevékenységet látja el:

  • 1.) Egészségügyi rehabilitáció, prevenció. Mentálisan sérült egyének egészségügyi ellátása, gondozása lélekgyógyászati – pszichológiai beavatkozással, gyógypedagógiai, orvosi és természetgyógyászati tevékenységekkel egybekötve. Lelkisegély-nyújtás, tanácsadás.
  • 2.) Szociális ellátások szervezése hátrányos helyzetű, vagy mentálisan sérült egyének részére. Jogi segítségnyújtás.
  • 3.) Kiadványok készítése, terjesztése – forgalmazása, a céllal kapcsolatos rendezvények szervezése.
  • 4.) Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátása, programok szervezése.
  • 5.) Sérült gyermekek oktatása és képességfejlesztése.
  • 6.) Rehabilitációs foglalkoztatás, új munkahelyek teremtése.
  • 7.) Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek (csökkent munkaképességűek, tartósan munkanélküliek, pályakezdők, szakképzetlenek, romák stb.) foglalkoztatásának elősegítése, iskolarendszeren kívüli képzésbe való bevonással, mentálhigiénés foglalkozásokkal álláskeresési tréningek szervezésével.
  • 8.) Elősegíti a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségét.
  • 9.) Non-profit projektek létrehozásának segítése, tanácsadás, pályázati szakértés, monitoring.

Az  Alapítvány a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló céljának megvalósítása érdekében közhasznú tevékenységeket végez. Az Alapítvány közhasznú tevékenysége körében nyújtott szolgáltatásait bárki igénybe veheti.