Az Alapítvány a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló céljának megvalósítása érdekében közhasznú tevékenységeket végez:

– A lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés.
– Az egészség fejlesztése, betegségek megelőzése, egészségfejlesztési, egészségvédelmi, gyógyító és orvosi rehabilitációs szolgáltatások.
– Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások.

– A családok támogatása a szociális rászorultság alapján.

– Az egészség fejlesztésének, a betegségek megelőzésének hatékony, hozzáférhető és megfelelő bizonyítékokon alapuló módszereinek, kialakítása, működtetése, feltételeinek meghatározását, az egészségmagatartásnak, az azt befolyásoló környezeti tényezőknek a rendszeres elemzése.

– A tanórákon kívüli egyéni vagy csoportos, pedagógiai tartalmú foglalkozás, amely a tanulók fejlődését szolgálja.

– Gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, ifjúsági ügyek.
– Gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladat ellátása, a gyermekcsaládban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése.

– A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeknek joga van ahhoz, hogy fokozott segítséget kapjon a körülmények leküzdéséhez és esélyeinek növeléséhez.

– A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek kulturális autonómiájának megerősítése, a nemzetiségi közösséghez kötődő kulturális javak megőrzése érdekében szükséges intézkedések kezdeményezése.

– Rehabilitációs foglalkoztatás a hátrányos helyzetű, vagy mentálisan sérült egyének részére.

– A foglalkoztatás elősegítése a munkanélküliség megelőzése és hátrányos következményeinek enyhítése.
A munkahelykeresés, a munkához, valamint a megfelelő munkaerőhöz jutás, továbbá a munkahely megtartás
elősegítése.

– Kulturális hagyományok és értékek ápolásának, a művelődésre, társaséletre szerveződő közösségek tevékenységének, a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása.

Mutasd meg a fényt!

2040 Budaörs, Templom tér 19.
Adószám: 18707685-1-13