Az  Alapítvány a  társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló céljának megvalósítása érdekében közhasznú tevékenységeket végez:

1., Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító,  egészségügyi rehabilitációs tevékenység
– A  lakosság  egészségi állapotának  javítása,  a jobb  életminőség elősegítése,  az egészségkárosító környezeti,  társadalmi  és egyéb  hatások  elleni fellépés.
– Az  egészség  fejlesztése, betegségek  megelőzése, egészségfejlesztési, egészségvédelmi, gyógyító  és  orvosi rehabilitációs szolgáltatások.
– Egészségügyi alapellátás,  egészséges életmód  segítését  célzó szolgáltatások.

2., Szociális  tevékenység, családsegítés,  időskorúak gondozása.
– A  családok  támogatása  a szociális  rászorultság alapján.

3., Tudományos  tevékenység, kutatás.
– Az egészség fejlesztésének, a  betegségek megelőzésének  hatékony, hozzáférhető  és  megfelelő bizonyítékokon alapuló módszereinek,  kialakítása, működtetése, feltételeinek meghatározását, az egészségmagatartásnak, az  azt  befolyásoló környezeti  tényezőknek  a rendszeres elemzése.

4., Nevelés  és  oktatás, képességfejlesztése, ismeretterjesztés.
– A  tanórákon  kívüli  egyéni vagy  csoportos, pedagógiai  tartalmú foglalkozás,  amely  a tanulók  fejlődését szolgálja.

5., Gyermek-  és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet.
–  Gyermekjóléti szolgáltatások  és ellátások, ifjúsági ügyek.
– Gyermekvédelmi rendszerhez  kapcsolódó feladat ellátása, a gyermekcsaládban  történő  nevelkedésének elősegítése,  a  gyermek veszélyeztetettségének megelőzése  és megszüntetése.

6., Hátrányos  helyzetű csoportok  társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.
– A hátrányos  helyzetû  és a halmozottan  hátrányos helyzetű  gyermeknek  joga van  ahhoz,  hogy  fokozott segítséget  kapjon  a körülmények  leküzdéséhez és esélyeinek növeléséhez.

7., A magyarországi nemzeti és etnikai  kisebbségekkel kapcsolatos tevékenység.
– A  magyarországi  nemzeti és  etnikai  kisebbségek kulturális  autonómiájának megerősítése,  a nemzetiségi közösséghez kötődő  kulturális  javak megőrzése  érdekében szükséges  intézkedések kezdeményezése.

8., Rehabilitációs foglalkoztatás.
– Rehabilitációs foglalkoztatás  a  hátrányos helyzetű,  vagy  mentálisan sérült egyének részére.

9., Munkaerőpiacon  hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások.
– A  foglalkoztatás elősegítése  a munkanélküliség megelőzése  és  hátrányos következményeinek enyhítése.
A  munkahelykeresés,  a munkához,  valamint  a megfelelő  munkaerőhöz jutás,  továbbá  a munkahely  megtartás
elősegítése.

10., Kulturális tevékenység
– Kulturális hagyományok és értékek  ápolásának,  a művelődésre,  társaséletre szerveződő  közösségek tevékenységének,  a lakosság  életmódja javítását  szolgáló kulturális  célok megvalósításának támogatása.

Az Alapítvány közhasznú tevékenysége körében nyújtott szolgáltatásait bárki igénybe veheti.